1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg


Witaj na stronie poświęconej projektowi Kolorowy Świat Nauki.

KSN-logo

Projekt "Kolorowy świat nauki" skierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz gimnazjalny. Jest odpowiedzią na problem zbyt małej ilości dzieci korzystających z edukacji dodatkowej (zajęć wyrówna

wczych, kółek zainteresowań).Zapraszamy.Prowadzony projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

http://www.efs.gov.pl/